Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Systém asistovaného hubnutí s.r.o., se sídlem Osiková 374, 289 37 Loučeň, IČ: 27453618, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113628 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • adresa,
 • datum narození,
 • informace o zdravotním stavu (výška, váha, alergie, nemoci...) a
 • povolání.

Jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresu, datum narození, informace o zdravotním stavu a povolání je nutné zpracovat za účelem poskytování služeb nutruční terapie. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Systém asistovaného hubnutí s.r.o.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.