Kazuistika hemochromatózy

Muž
67 let
Důchodce nepracující
Výška: 174 cm
Hmotnost: 96,3 kg
Pas: 103,5 cm Pupík: 104 cm
Počátek režimu Systému asistovaného hubnutí®: 29.1.2014
Léky: Eucreas 50/100 1,0,0 , Egiramlon 5/5 1,0,0 , Lozap 50 1,0,1 , Bisoprolol 10 1/1,0,0 ,
Godasal 100 1,0,0 , Condrosulf 800 ½,0,0 , Milurit 100 1,0,1 Tulip 20 0,0,1 , Gingio 40 1,1,0 Anavenol 2x1, Ascorutin 1x1, Miabene 60 ½, Prothazin 0,0,1
Glykemie: 6,5 , HbA1c 36
Fe: 51,8
Cholesterol: HDL 1,4, LDL 3,3, Apo A 1,7, Apo B 0,8
dále glaukom, zvětšená prostata, vnitřní i zevní hemoroidy, artróza.

Klient přichází nejen s nadváhou, ale hlavně se špatnými krevními výsledky, přičemž je důležitý údaj o hodnotě železa, protože z genetického vyšetření vyplynula heterozygotní mutace pro hemotochromatozu (4/2013: PAI-1, heterozygot, H63D-heterozygot.mutanta, MTHFR-homozygot.mutanta, C282Y-zdr.homozygot, S65C-zdr.homozygot, FII Prothrombin-zdr.homozygot, H63D-heterozygot.mutanta pro hemochoromatozu)

Hodnoty nutričního vyšetření z 28.1.2014: % tuku 29,3, % hydratovanosti buněk 49,4, kg svalů 64,7 kg, koeficient svalové hmoty 2, věk 71, kostní hmota 3,4, viscerální tuk 17. Pas 103,5 cm, pupík 104 cm.

S klientem anamnézou zjištěno, že prodělal napadení, které jen se štěstím vyvázl životem a po léčení a lécích je navíc zvýšena hmotnost.

Problémy se zvýšeným obsahem železa v krvi hrozí pouštěním žilou (naředěním krve se sníží hodnota železa v krvi)! Klient obdržel rozporuplné informace o tom, jak se má stravovat.

Počali jsme tedy vysvětlením principů metody Systému asistovaného hubnutí®, nastavili správný jídelníček, nastavili kontrolní časy a vzhledem ke zvýšenému železu v krvi upravili používání surovin s vysokým obsahem Fe. Klient obdržel tabulku, podle které se mohl orientovat a byl velmi překvapen, že bude muset omezit (kromě jiného) celozrnné těstoviny a rýži, které dosud hojně používal. I když jsou to rostlinné zdroje, tak vzhledem k mutaci v jeho těle i toto ve velké míře navyšovalo hodnoty. Jak se ukázalo dále, byla to správná cesta.

Klient se zapojil do režimu Systému asistovaného hubnutí® 29.1.2014 a dne 6.3.2014 na první kontrole byly zjištěny tyto hodnoty: % tuku 24,9, % hydratovanosti buněk 51,9, kg svalů 62 kg, svalová hmota 5, věk 55 let, kostní hmota 3,2, viscerální tuk 15, hmotnost 86,8 kg. Pas 96,5 cm, pupík 99 cm.

Dále si klient pokračuje sám a následně při kontrole 7.4.2014 jsou naměřeny tyto výsledky:
% tuku 20,8, % hydratovanosti buněk 55,3, kg svalů 62 kg, svalová hmota 5, věk 52 let, kostní hmota 3,2, viscerální tuk 13, hmotnost 82,4 kg. Pas 93 cm, Pupík 94 cm.

Byla rovněž provedena kontrola u lékaře a zjištěny tyto hodnoty:
Glykemie 4,9 , HbA1c 26 a Fe 24,3!!!
Cholesterol: HDL 1,4, LDL 1,8, Apo A 1,7, Apo B 0,8

Rovněž byly sníženy hodnoty léků takto: Eucreas 50/100 doužívat, Egiramlon 5/5 1,0,0, Lozap 50 1,0,1 , nahrazeny Piramil combi 10/10 1,0,0 ob den Bisoprolol 10 1/2,0,0 , Godasal 100 pryč, Condrosulf 800 ½,0,0 , Milurit 100 1,0,0 , Tulip 20 0,0,1 , Gingio 40 1,1,0 ,Anavenol 2x1, Ascorutin 1x1, Miabene 60 ½, Prothazin 0,0,1

Závěr:

Použitím metody Systému asistovaného hubnutí® bylo dosaženo nejen redukce hmotnosti, ale rovněž úprava glykemie do normálu a především – úprava hodnoty Fe v krvi, takže není třeba pouštět klientovi žilou.

Snížily se počty léků či byly sníženy dávky a situace bude nadále monitorována pro další úpravy.

Vzhledem k tomu, že klient dosáhl správné hodnoty hmotnosti (není třeba hnát hmotnost na nižší váhu, když je hodnota svalů 62 kg na 174 c výšky), takže následně bude docházet na pravidelné kontroly, aby bylo dosaženo snížení i v hodnotě viscerálního tuku.