Franchising

Výzva diplomovaným nutričním terapeutům!

Využijte svého vzdělání!

Nemusíte pracovat jen ve stravovacích provozech nebo v nemocnici za nízké platy. Pracovat hodně a nevidět výsledky Vašeho snažení!

Staňte se zdravotnickým zařízením svého kraje a Vaše výdělky tomu budou odpovídat.

Proč by se měl nutriční terapeut stát franchisantem Systému asistovaného hubnutí®?

Když to hodně zjednoduším, tak proto, protože pak umíte nastavovat v těle podmínky pro lipolýzu jen základním jídlem a i bez sportu redukovat klienta 100 – 300 g denně dolů!

Proč tomu tak je?

Protože jsme použili práce biochemiků celého světa a zapracovali je do Manuálu. Systém asistovaného hubnutí® jsou vlastně puzzle všech těch informací o lidském těle a najednou vydaly naprosto jiný obrázek, než ten, který je nám médii neustále předkládán.

Systém asistovaného hubnutí® je naprostý paradox! Lidé s námi musí jíst, musí jíst normální pokrmy, neomezují žádnou stravu, naopak ji musí velmi rozšířit, nemusí cvičit, když jim to nepřináší radost a hubnou! Nemožné? Ne, Systém asistovaného hubnutí®!

Začnete dělat práci, která Vás bude uspokojovat a bude přinášet pomoc tisícům potřebných lidí! Obezity je kolem nás stále více a lidé jsou často zoufalí. Informační krize, kdy i odborníci opakují 50, 60 let staré nesmysly, lidem vyloženě ničí život. A my jim velice efektivně pomáháme nejen od nadváhy, ale také od zdravotních obtíží, pomáháme lidem snížit nadváhu k operaci, zvedáme jim sebevědomí, dokáží se znovu začlenit do společnosti.

Buďte i Vy tím, kdo jim s tím pomůže. Systém asistovaného hubnutí® je metoda, která k redukci používá pouze základní potraviny a znalosti biochemie lidského těla, proto má takové úspěchy.

Navíc se odlišíte od tzv. výživových poradců, protože pokud si zakoupíte franchizu Systému asistovaného hubnutí®, obdržíte balík všech postupů a pomoc při zařizování všech administrativních překážek k tomu, abyste se stali právě zdravotnickým zařízením příslušného kraje a posléze klientům mohli omluvit návštěvu u vás zrovna tak, jako třeba když jdou k zubaři a podobně.

Co si kupujete s franchizou Systému asistovaného hubnutí®

Je nám jasné, že finanční situace není nikde růžová a proto jsme ve spolupárci s naší bankou pro vás vytvořili podmínky, kdy si budete moci i na začínající podnikání vzít úvěr a to za výborných podmínek, úplně nízké sazby RPSN, než jakou dostanete u ostatních poskytovatelů úvěrů. Viz přiložené tabulky.

Přínosy franchízy

 • spolupráce při vyhledávání vhodných prostor
 • know how ověřené funkční firmy
 • propracované metody způsobu vedení klientů
 • zpracované marketingové postupy
 • zpracované materiály:
  • karty klientů
  • doplňkové tabulky měření
  • bílé pokyny - prvních 500 zdarma
  • zelené pokyny - prvních 500 zdarma
  • neustále aktualizované recepty ke snížení nadváhy
  • kniha kalorických tabulek
  • desky na materiály
  • vizitky
  • letáky
 • společný marketingový postup a řešení reklamy
 • podpora a možnost porady v odborné práci
 • pomoc při vyřizování formalit - provozní řád, hygiena, nestátní zdravotnické zařízení příslušného kraje
 • vypracované postupy při zavádění praxe – přenášky (1. předvedená franchisorem), vše zpracované na flash
 • roznášení letáků - prvních 500 zdarma poskytnuté franchisorem a rovněž provedené napoprvé s franchisorem
 • v průběhu praxe pravidelné konzultace s ostatními franchisanty
 • franchisor předává kontakty z místa ke kontrolám
 • spolupráce při zajištění speciálního úvěru od KB pro franchisanty Systému asistovaného hubnutí®
 • podpora velké firmy při sjednávání pojištění
 • zajištěné funkční webové stránky s vysokou mírou hledanosti

Předpoklady franchisanta:

 • franchisant musí mít rád lidi
 • franchisant se musí naučit SAH®
 • franchisant musí být marketingově zdatný

Lidská těla se umí pomocí Systému asistovaného hubnutí® sama opravovat, je na Vás, zda to využijete ke svému a klientů prospěchu.


Více informací: Lenka Náměstková, DiS., zdravotnické zařízení Středočeského kraje
Telefon: 604 219 187
www.asistovane-hubnuti.com