Zelená káva - zázrak či podvod?

26. 8. 2014

V současnosti patří mezi nejvyhledávanější prostředky na hubnutí na internetu.
Zelená káva aktuálně vede v žebříčku populárních dietních doplňků.
Jako každý jiný přípravek na hubnutí slibuje výrazné zrychlení metabolismu, rozpouštění a přímé spalování tuků na molekulární úrovni.

Jaký je princip?

Společným jmenovatelem těchto účinků je kyselina chlorogenová. Tato kyselina patří mezi fenolické a její obsah v potravině se tepelným účinkem výrazně snižuje, stejně jako je tomu i u jiných antioxidantů.
Obsah kyseliny chlorogenové je opravdu vícenásobně vyšší v zelené - nepražené kávě než v klasické, kterou známe. Vyskytuje se ale také v jiných potravinách, např. v bramborách, jablkách, hruškách či jiných peckovinách.

Kyselina chlorogenová?

Na vědecké úrovni není žádnou novinkou.
Její účinky jsou již dlouho známé a patří mezi ty nejvýznamnější látky s antioxidační aktivitou.
Předpokládá se, že vysoký obsah antioxidantů, tj.látek, které mají schopnost eliminovat působení reaktivních forem kyslíku, může snižovat riziko vzniku některých forem rakoviny, kardiovaskulárních chorob a jiných onemocnění „našeho věku“.
Těmto látkách souhrně říkáme polyfenoly.

Biologická aktivita polyfenolů

V pokusech in vitro nebo na zvířatech byly prokázány některé biologické účinky polyfenolů. Polyfenoly z červeného vína, hroznů a hroznových slupek vyvolávaly vazorelaxační účinky na cévní systém, tzn. že se účastnili snižování systolického krevního tlaku u krys.
Deriváty kyseliny kávové, kyselina chlorogenová, vykázala schopnost blokovat oxidované formy cholesterolu LDL (toho „zlého“) a tak zabránit jejich cytotoxickému účinku.

Bezpečné množství?

Na druhé straně, všeho moc škodí a v současné době je role těchto specifických látek diskutována zejména ve vztahu k jejich bezpečnému užívání.
Předpokládá se, že zátěž polyfenolů v běžných potravinách nepředstavuje riziko předávkování, protože organismus se těchto látek dokáže dobře zbavovat.
Téměř všechny jsou rozpustné ve vodě, tedy nadbytečné množtsví jsme schopni celkem bez rizika z těla močí vyloučit. Avšak suplementace antioxidačními preparáty, které jsou nabízeny v gramových množstvích, by mohla vyústit v dosažení toxických hladin.
Nelze tedy vyloučit, že by neregulované podávání komerčně produkovaných preparátů mohlo vyvolat toxické vedlejší účinky.

Účinky na hubnutí?

Další účinky kyseliny chlorogenové nebyly vědecky podloženy.
Žádné přímé spalování tuků ani rozpouštění tukových zásob nebylo prokázáno.
Přestože se nám myšlenka rychlého hubnutí zdá lákavá, fyziologicky není možné se nadbytečného tuku zbavit „přes noc“.
Cestou nemusí být drastická dieta.
Příkladem je Systém asistovaného hubnutí, který nezakazuje žádné potraviny, nepředepisuje žádné léky ani preparáty, pouze učí, jak se opravdu najíst a přitom si postupně redukovat každý den!

Proto zapojte selský rozum, neutrácejte za nesmyslné zázračné prostředky a pokud to s redukcí myslíte opravdu vážně, neváhejte se obrátit na ty, kteří tomu rozumí a za tím, co říkají, si stojí.

Bc. Šárka Drábková
Nutriční terapeutka
Systém asistovaného hubnutí v Praze
drabkova@systemah.cz
732 329 680