Tělo jako podstavec

Tak touto poznámkou mě pan MUDr. Beneš v pořadu pana Krause velmi pobavil, protože přesně to potvrzuje tu starou domněnku z 20. století o tom, že velký mozek je nejvyšší řízení! Možná tak od podlahy.

Jak bláhové tvrzení! Je to odborník na svém místě, protože je zcela zaujat svým oborem, ale unikají pak souvislosti.

Pokud budete vnímat tělo jako podstavec, tak se nikdy nedoberete správného náhledu na danou tématiku. Tělo je to, kvůli čemu se to všechno točí a pohání!!! Má tlampač v podobě hypothalamu a amygdaly, které nám tlumočí, co máme pro tělo vykonat!

My jsme robotická ruka venku! Velice pečlivě řízená tak, aby se do těla dostaly suroviny, které potřebuje!

Jenže my jsme pod nánosem patosu o velikosti a umění velkého mozku zcela tupí, nafoukaní a hloupí a neposloucháme tělo, no a to potom tak špatně dopadá!!

Kolik máte do krve doplnit vápníku??

Ani myšlenka!

Ale všichni se pletete do příjmu potravy!

A přitom je vápník jeden z nejvíce korigovaných prvků v těle. Pokud neproudí v krvi, sahá to do kostí, pokud je ho v krvi mnoho, ukládá to do kostí. Vše je řízeno zpětnovazebnými mechanismy, které jdou naprosto mimo nás!!

A teď první vlaštovky znovu objevují Ameriku, když Edward Babák již v letech 1921-23 popsal, že nervus vagus je zprostředkování toku informací od střev až do hypothalamu! Ne do velkého mozku!!!! My již od roku 2004 víme a praktikujeme, jak s touto informací zacházet.

V knize Tělověda (Tělověda II., str. 430) popisuje Golzovy pokusy, kdy psovi vzali nejprve pravou hemisféru a potom i levou hemisféru velkého mozku (poděkujme za tyto oběti a neměly by zapadnout) a nejen, že to přežil, ale žil 1 a půl roku. Bylo to spavé netečné zvíře, jen ve chvílích hladu vyjadřoval nespokojeným mručením, že chce jídlo. Krmili ho a on poznal, že je to k jídlu!!! Nestrkal do toho packou, nehrál si s tím, snědl to! Fungovaly slinné žlázy, polykací reflex, v těle naprosto vše. Žil jeden a půl roku, než jej utratili, protože by si potravu sám neulovil. A přesně toto dokazuje i britská 6 letá holčička, která, když je krmena, přijímá potravu (nejen tento server). Ví, že to je potrava, protože poznání o tom, že to je potrava leží v thalamu! Ne ve velkém mozku. K vám se informace o tom, na co se díváte, dostává až mnohem později, kdy je již dávno rozhodnuto, zda je to jídlo anebo ne. Navíc, zda je to jídlo, které může do těla přinést tuk, což má hypothalamus v popisu práce! Pokud ho vyhodnotí kladně, tedy na navýšení tuku do těla, vylije se beta endorfin a vy nesete jídlo do pusy, protože máte chuť!!

A když se vylije beta endorfin (hyperfagický hormon, popsal MUDr. Schreiber, proděkan Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze a také jako prorektor UK v knize Stres, patologie, fyziologie), tak vaše ruka nese jídlo do pusy a nejde zastavit.

Takto je to zařízeno. Proto neovládáte svou ruku, když je to surovina zajímavá na navýšení tuku do těla.

A vy nadáváte sobě. Tady je právě ta velká chyba, protože VY vůbec NIC neřídíte! Takže myslet si, že tělo je jen podstavec, je naprostá hloupost!

Když si to přestanete myslet, uvědomíte si, že VY jste ti, kteří jsou řízeni a naučíte se usměrňovat hypothalamus tak, aby se do těla dostávaly suroviny ve správnou dobu, pak máte od nadváhy navždycky pokoj! A to my už umíme.

Vítejte v 21. století!

Těšíme se na Vás chytré, kteří začínají chápat, že je něco jinak.

Zdraví

Lenka Náměstková, DiS.