19. století bylo stoletím páry, 20. století bylo stoletím počítačů a 21. století je století mozku!

Dříve nepředstavitelné myšlenky, že mozkem mohu ovládat řadu činností v těle, o kterých se donedávna tvrdilo, že to nejde, začíná být skutečností.

I v našem oboru došlo k naprosto převratnému posunu vnímání stravy jako prostředku k opravě těla. Nemusíme vylučovat žádné potraviny ze stravy a přesto dokážeme nejen vrátit hmotnost do normálního stavu, ale také dokážeme vrátit glykemii, cholesterol, kyselinu močovou, vyšší krevní tlak do normálu.

Navíc k tomu nepotřebujeme sport, jak se všude tvrdí! I imobilní pacienti mohou mít váhu příslušnou svému tělu.

Vše spočívá v přesném nastavení jídelníčku na běžný režim života klienta. Není nic, co byste nemohli sníst, ale jde o čas, kdy to do těla pustíte, aby správně pokrýval potřeby vašeho těla.

A tady se dostáváme k dalšímu převratnému objevu, protože se zjistilo, že stravu si neřídíme my, velký mozkem, jak jsme se domnívali dlouhou dobu a ještě se stále většina z vás domnívá, ale příjem stravy řídí hypothalamus, protože má informaci o jídle dříve než my a vyhodnocuje, zda je na navýšení tuku do těla (což má v popisu práce, protože má zafixováno, že když má tělo tuky, tak neumře) vhodné a pakliže ano, má hormon, který dovede naši ruku k ústům s jídlem. Je to konkrétně beta endorfin, ano, ten hormon, kvůli kterému tak cvičíte. To je spřažená reakce k dojedení, je to vtipné.
A když vylije ten hormon, vaše ruka nese jídlo do úst, neházíte ho za hlavu, nedrbete se na koleně. Ten hormon je tam PROTO.
Tak už je vám jasnější, proč ta ruka nejde zastavit. Jednak ji neřídíte VY, ale hypothalamus a jednak je pod tlakem hormonu, proti kterému nemáte obranu. Jsme ti, kdo nosí a hypothalamus je ten, kdo loví!
Tak už si to začněte přerovnávat v hlavě a když si s tím nebudete vědět rady, přijďte, poradíme, jak to prakticky provést, aby vaše tělo mělo správnou hmotnost, i když budete jíst jak řízek, tak palačinky, tak oříšky.

Vaše
Lenka Náměstková, DiS. a kolegyně terapeutky