Šílené ketózové a low carb diety

Marketingové texty ujišťují všechny, co to není za zázrak, bohužel ale veřejnost neinformují o negativních dopadech této diety.

Omezením sacharidů v příjmu potravy dochází k nevratným poškozením těla.

Sacharidy se v těle účastní set procesů! Nejdou z jídelníčku vylučovat nejen z těchto hlavních důvodů:
jsou zdrojem glukózy – přímý zdroj energie pro tělo i mozek. Zde se zastavím, protože zastánci ketózových diet tvrdí, že až 70% glukozy pro mozek dovede tělo vytvořit ketózou, ale těch 30% znamená minimálně 45g čisté glukozy!! Pro představu – celý svazek ředkviček v hodnotě 135g má 2,51g glukozy, 100g vlašských ořechů 3,33g glukozy!!! Z masa glukozu nedostanete, z vajec ji nedostanete, ovoce ti lidé nejedí! Sacharidy z pečiv a příloh rovněž nejedí. Jenže toto všechno vede k tomu, že dochází k poškozením mozku!!!

Citace: MUDr. František Koukolík, DrSC. – Lidský mozek, strana 141

Diencefalická amnézie

Diencefalickou amnézii může způsobit jak poškození thalamu, tak hypothalamu, případně jejich kombinace. Příčinou bývá Wernickeův-Korsakovův syndrom, vzácně trauma, v současnosti se tato amnézie popisuje v souvislosti s ložiskovými ischemickými změnami.

Wernickeův-Korsakovův syndrom je důsledek nedostatku vitamínu B1 (thiamin). Nepostihuje tedy jen chronické alkoholiky, ale i lidi trpící malnutricí z jakéhokoli důvodu. !!!

Histologické změny s mozku jsou charakteristické – starší a čerstvější ložiska krvácení, zbujelé kapiláry, glióza, drobná ložiska nekróz. V případech chronických se najde jen glióza a úbytek neuronů.“

Pak již popisuje patologii stavu.

A i proto nesnižovat v příjmu potravy sacharidy, protože potom přívod vit. B1 je nedostatečný a v dlouhodobém horizontu dochází k poškozením mozku.

Pro vysvětlení – B1 je thiamin, vyskytující se především v surovinách sacharidového typu, ale také naštěstí v mléčných výrobcích, takže když ten člověk přijímá alespoň nějaké mléčné výrobky, trochu tím situaci zachrání. Ale to už se ti lidé nedovědí.

Dále funkce sacharidů:

  • sacharidy se účastní procesů pro výrobu ribózy, složky nukleotidů
  • účast ve fosfotransferasových reakcích,
  • součást koenzymů,
  • řízení rychlosti mitochondriální oxidativní fosforylace,
  • navíc jsou nukleotidy monomerními prekursory RNA a DNA (kompletně Harperova biochemie str. 369),
  • součástí glykoproteinů (hexózy, acetylhexosaminy, pentozy, methylpentozy, sialové kyseliny
  • součást glykoproteinů a gangliosidů), proteoglykanů (protein a sacharidový řetězec, Harperova biochemie str. 674)),
  • glykosaminoglykanů (polysacharidy a uronové kyseliny ) – každá z těch sloučenin má další návaznosti (Harperova biochemie str. 144, 675),
  • glykoforin je hlavním integrálním membránovým glykoproteinem lidských erytrocytů….

Doufám, že vám začíná docházet, jak velká jsou poškození těl, když to lidé používají dlouhodobě.

Krátkodobý benefit ztráty nadváhy bohužel nevykompenzuje tato skrytá poškození, protože naše těla jsou geniální a dopady se projeví až za velice dlouhou dobu a navíc se nadváha vrátí ještě ve větší míře. Roztočí se bludný kruh.

Apeluji na vás, abyste nepodléhali těm líbivým marketingovým textům a zamysleli se nad těmi všemi proklamacemi, jak je to všechno pozitivní, v nesouladu toho, jak populace vypadá! Vždyť byste měli být všichni jako laňky po těch všech dietách. Proč nejste?

No protože to ke zdraví nevede.

Nepíši to zde z nějakých konkurenčních důvodů, ale proto, abyste si začali rovnat v hlavě, že jsme se vyvinuli ve všezřavce, což má nesporné výhody, ale jednu velkou nevýhodu – musíme jíst vše!!

Nemáme žádné amarouny (komplexní jídlo ze seriálu Návštěvníci – dříve narozeným netřeba vysvětlovat), které by pokryly naše životní potřeby!! Musíme jíst vše, protože chyba není v nás, my máme enzymy na strávení kde čeho, ale chyba je v těch potravinách. Ta má něco, ta jiná zase něco jiného, hodně surovin je velmi zástupných v řadě potravin a řada je zvláštních a není skoro nikde. A když vylučujete ze stravy, že toto je sladké a toto tučné a toto špatně pěstované, tak ve vašem těle to padá jako domeček z karet!!

Tak to, prosím, nedělejte. Jezte vše, ať má tělo s čím pracovat a jste dlouhodobě zdraví!

Zdraví a kila dolů přeje

Lenka Náměstková, DiS.
diplomovaný nutriční terapeut