Kousnutí

Všichni to známe. Po dítěti zbývá na talíři maličký kousek zbylého jídla, které ta ratolest již odmítá dojíst, protože ještě poslouchá tělo.

V tu chvíli nastává ta situace, kdy vidíme naši ruku nést jídlo k ústům a v hlavě zní: „Vždyť je to jenom malý kousek, to ti přeci neublíží, přeci to nevyhodíš!!!“.

A pokud se v tuto chvíli proti puzení neohradíte, tak jste na lopatě a jedete do té pece!

Proč?

No protože to v těle funguje naprosto jinak, než vy čekáte! Ten malý kousek nevhodné suroviny v nevhodnou dobu (neexistuje nevhodná surovina, jen nevhodný čas pro ni, když chcete redukovat, kromě jedů) se chová jako výhybka.

Budete mít kolejnici 10 000 m dlouhou. Na té kolejnici bude metrová výhybka. Z 10 000 m – co to je? Kousek, drobnost, maličkost! A přece to udělá klap a jedete úplně na jinou dráhu! Místo toho, abyste dojeli do Prahy, jste v Českých Budějovicích nebo jinde, než jste chtěli. A když mi jedna paní, které jsem to vysvětlovala, psala: „Proč nejsem v Úvalech?“ (kousínek od Prahy, spíše již její součást), tak odpověď zní: „Protože dráha vede do Budějovic!“ Tam je krásně, ale nebylo to v tu chvíli to, co jste chtěli.

Když hodíte do vody hypermangan – bude roztok žlutý??! Nebude! Bude prostě fialový, i kdybyste nakrásně chtěli, aby byl žlutý.

A takto to chodí v těle. Když něco potká něco, udělá to něco. Když něco potká něco jiného, udělá to něco jiného. Nemůžete chtít po těle, když dodáte něco, aby to udělalo něco jiného. To se nestane.

Takže jakmile slyšíte v hlavě našeptávání, okamžitě se proti němu ohraďte a nenechte hypothalamus takto působit.

Kdo neví, že nám řídí stravu hypothalamus, ať navštíví naše terapeutky, nechá si vše vysvětlit a zbaví se nadváhy navždy!

Zdraví a kila dolů přeje

Lenka Náměstková, DiS., která
již 14 let udržuje pomocí SAH®!